Kamerbrief over rapport Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) informeert de Tweede Kamer over het rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 02-12-2022
Documentdatum 02-12-2022
Onderwerp Bouwproducten

Publicaties