Beslisnota bij aanbiedingsbrief wijziging Besluit afbreking zwangerschap

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ethiek
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 28-11-2022
Documentdatum 23-11-2022
Onderwerp Abortus

Publicaties