Antwoord op schriftelijke vragen over bericht dat grote steden extra hulp onderwijs aan asielkinderen

Omschrijving

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat grote steden extra hulp willen bij onderwijs aan asielkinderen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoord op schriftelijke vragen over bericht dat grote steden extra hulp onderwijs aan asielkinderen (PDF | 3 pagina's | 198 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Migratie
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: antwoord-op-schriftelijke-vragen-van-van-haga-groep-van-haga-over-bericht-grote-steden-extra-hulp-onderwijs-aan-asielkinderen.pdf