Procedure benoeming voorzitters van waterschappen

Omschrijving

Deze circulaire beschrijft de benoemingsprocedure van voorzitters van waterschappen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Water
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 01-11-2019
Documentdatum 09-10-2019

Publicaties