Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen EK over Verzamelbrief Familie

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Jeugdzorg
  • Gezin en kinderen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 12-04-2023
Documentdatum 12-04-2023
Onderwerp
  • Adoptie
  • Ouderlijk gezag en voogdij

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: ek-beslisnota-bij-brief-eerste-kamer-beantwoording-vragen-commissie-justitie-en-veiligheid-over-verzamelbrief.pdf