Jaarverslag 2017 Nationaal Energiebespaarfonds

Omschrijving

Naast de jaarrekening en controleverklaring bevat het jaarverslag onder meer ook het verslag van het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Jaarverslag
Geldig van 11-07-2018
Document creatiedatum 05-04-2018
Onderwerp Huis kopen

Publicaties