Kamerbrief over koraalbescherming op Bonaire

Omschrijving

Minister Schouten (LNV) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor EZK over moties die er voor zorgen dat bij concrete projecten op Bonaire natuurbescherming wordt gewaarborgd en te voorkomen dat deze projecten tot koraalbeschadiging leiden.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Koninkrijksrelaties
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 26-11-2021
Documentdatum 25-11-2021
Onderwerp
  • Caribisch deel van het Koninkrijk
  • Natuur en biodiversiteit

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: kamerbrief-over-reactie-op-het-verzoek-van-de-vaste-commissie-voor-ezk-over-demotie-van-raansimons-35-632-nr-7-en-motie-boucke-35-632-nr-12.pdf