Aanbiedingsbrief bij rapport Oplossingsgerichte bezwaarbehandeling in de Algemene wet bestuursrecht

Omschrijving

Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Tweede Kamer het rapport 'Oplossingsgerichte bezwaarbehandeling in de Algemene wet bestuursrecht' aan.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bezwaar en klachten
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 14-11-2022
Documentdatum 14-11-2022
Onderwerp Bezwaar en beroep

Publicaties