Toespraak bij afscheid Hans Huizer (Johan de Witt Scholengroep, Den Haag) op 11 juli 2019

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Voortgezet onderwijs
Documentsoort Toespraak
Geldig van 11-07-2019
Document creatiedatum 11-07-2019

Beste Hans,


Vandaag is een bijzondere dag. We hebben ter ere van jouw afscheid al een hoop moois gezien en gehoord. Net zoals jij in jouw onderwijsloopbaan veel moois hebt laten zien. Ook ik mag vandaag kort iets zeggen – en dat vind ik speciaal. We kennen elkaar immers al uit mijn tijd als wethouder in deze stad.

Al veel eerder, in 1976, zette jij hier in Den Haag je 1e professionele stappen in het onderwijs, op Praktijkschool De Einder. Vlak voor de eeuwwisseling stapte je over naar de Johan de Witt Scholengroep. In 2011 werd je daar directeur.

Dat zijn de kengetallen. Tijdsaanduidingen. Jaartallen die aangeven dat jij op je plek was in het onderwijs.

Maar belangwekkender nog is wat je in die tijd hebt gedaan. Ik had en heb grote bewondering en waardering voor jouw oog voor anderen. Dan heb ik het in 1e instantie over al die jongens en meiden in de schoolbanken. Jij had daarbij een scherp oog voor leerlingen die het lastig hadden.

Leerlingen vanuit vele verschillende achtergronden, met ouders met veelal kleine portemonnees. Jij zag het als een uitdaging om juist hen een stap te laten maken. Via school.

Je hebt hier op de Johan de Witt een waar kunststukje verricht. Toen je in 2011 aantrad stond de scholengroep onder verscherpt toezicht van de Inspectie en liep het leerlingenaantal terug. De scholengroep bestond uit 5 gebouwen die opereerden als elkaars concurrenten.

Dat heb je gestopt. De groep werd een eenheid. Daarmee legde je de basis voor beter onderwijs.

Op die basis bouwde je voort.

Er kwam een weekendschool, wat de doorstroom van basis- naar middelbare school verbeterde. Diezelfde doorstroming veroorzaakte je ook door de overstap van het praktijkonderwijs naar het MBO te vergemakkelijken.

En voor nieuwkomers die de taal nog moeten leren voordat ze in het reguliere onderwijs terecht kunnen, balde je samen met het ROC Mondriaan een vuist.

Iemand als ik, die gelijke kansen hoog in het vaandel heeft staan, ziet weinig liever.

Ik kan nog wel even doorgaan met het noemen van manieren waarop jij van het onderwijs echt een klimrek maakte voor anderen. Doet me er aan denken dat ik de sportcampus nog niet eens genoemd heb…!  En de kunstcampus niet te vergeten!

Je hebt zóveel manieren gekozen om deze school en scholengroep te laten bloeien.

Dat is in januari 2017 nog maar eens bevestigd, met het predicaat ‘Excellente School’. Een predicaat waar in de krant soms wat gemakkelijk over wordt gesproken, maar waarvan de impact voor de leerlingen die er elke dag naar binnen stappen, enorm kan zijn. Zeker op een school met leerlingen van overwegend niet-westerse komaf.

Excellentie vind je overal – vertelt deze waardering.


Beste Hans,

Dit is misschien de school die binnen én buiten Den Haag bekend staat als de school waar de minister-president lesgeeft.

Voor mij is het vooral de school waar Hans Huizer en zijn team hebben laten zien dat ieder kind een eerlijke kans verdient.

Nu ben jij de 1e om te onderschrijven dat je het samen hebt gedaan met zoveel andere goede mensen. En dat is zeker zo. Maar vandaag bedank ik jou alleen.

Dat mag ik op bijzondere wijze onderstrepen, met behulp van een andere uitleg van het woord  ‘Excellentie’.

Een Oranje uitleg.


Want, beste Hans:

Het heeft Zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Kom je naar voren, zodat ik je de bijbehorende versierselen kan opspelden?

Publicaties