Beslisnota's Kamerbrief water bodem sturend

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Bodem
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 25-11-2022
Documentdatum 25-11-2022
Onderwerp
  • Bodem en ondergrond
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties