Conceptbesluit inwerkingtreding Omgevingswet

Omschrijving

Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Wonen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 26-01-2023
Documentdatum 25-01-2023
Onderwerp Omgevingswet

Publicaties