Kamerbrief over voortgang vlootvernieuwing Rijksrederij

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het 1e deel van het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij. Hij bespreekt daarbij het tijdpad, de inzet op toepassing van technologieƫn voor verduurzaming en de bijbehorende budgetten. Ook gaat hij in op de volgende fase van het vlootvervangingsprogramma. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 11-12-2022
Documentdatum 07-12-2022
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties