Beslisnota bij Kamerbrief over overslag Roodeschool

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 09-12-2022
Documentdatum 24-11-2022
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties