Voorstel inrichting Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Omschrijving

Eindrapport met het voorstel tot inrichting van het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
  • Stoffen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-04-2022
Documentdatum 22-12-2021
Onderwerp Gevaarlijke stoffen

Publicaties