Noodzakelijke informatie paragraaf kapitaalgoederen

Omschrijving

In dit document leest u enkele suggesties voor verbetering van de kwaliteit van de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen'.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 16-07-2015
Documentdatum 10-07-2015
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties