Ontwerp Wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen

Omschrijving

Het besluit wijzigt het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Het gaat om de verzegeling van de afvoerleiding van een toilet op een pleziervaartuig.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 04-11-2022
Documentdatum 04-11-2022
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties