Besluit op Woo-verzoek inzake voorbereiding stikstofdebat

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over documenten ter voorbereiding op het debat van de minister van Buitenlandse Zaken van 23 augustus 2022 over de stikstofafspraken uit het regeerakkoord en over de koopkracht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Klimaatverandering
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 18-10-2022
Documentdatum 16-10-2022
Onderwerp Landelijk gebied: aanpak stikstof, natuur, water en klimaat

Publicaties