Besluit op Woo-verzoek inzake voorbereiding stikstofdebat

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over documenten ter voorbereiding op het debat van de minister van Buitenlandse Zaken van 23 augustus 2022 over de stikstofafspraken uit het regeerakkoord en over de koopkracht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek inzake voorbereiding stikstofdebat (PDF | 4 pagina's | 269 kB) Bijlage I en II (PDF | 3 pagina's | 111 kB) Bijlage III (PDF | 4 pagina's | 360 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 18-10-2022
Documentdatum 16-10-2022

Publicaties