Toespraak minister Van Nieuwenhuizen bij opening N23/Westfrisiaweg

Omschrijving

Toespraak van minister Van Nieuwenhuizen (IenW) op 30 november bij de openstelling van de vernieuwde N23 (Westfrisiaweg). 

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Toespraak
Publicatiedatum 03-12-2018
Documentdatum 03-12-2018
Onderwerp Wegen

Waar een wil is, is een weg. Dat is het motto over de totstandkoming van de N23. Ik wil daaraan toevoegen: waar een wil is, komt een weg.

En zo is het, dames en heren. Na lang praten en veel papieren plannen ging in 2014 een lang gekoesterde wens in vervulling: de schop ging in de grond voor deze belangrijke regionale verbinding.

Door de inzet van de provincie, 11 gemeenten, het Hoogheemraadschap en het bedrijfsleven is de Westfrisiaweg nu verbeterd. Dat we deze weg vandaag officieel openen is een topprestatie van u allen! En dat geldt ook voor de aannemer. Er is keihard gewerkt en nu is deze megaklus klaar.
Hulde!

Mag ik applaus?

Dames en heren,

De nieuwe N23 betekent goed nieuws voor de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio. Met bijna 170.000 auto’s per dag die hier passeren geen onbelangrijk gegeven. De weg zorgt ook voor minder sluipverkeer in dorpskernen, meer verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en duizenden vierkante meter geluidsschermen moeten zorgen voor minder geluidsoverlast.

Bovendien is bij de aanleg de natuur zo veel al mogelijk ontzien met respect voor het prachtige West-Friese landschap. Er is onder andere een landschapsplan opgesteld voor een goede inpassing van de weg met respect voor natuur en milieu, er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd, en op de 2 onderdoorgangen konden bewoners zelf de groene inrichting bepalen.

Deze nieuwe weg betekent ook goed nieuws voor de regionale economie en werkgelegenheid. Denk aan Agriport, Seed Valley en andere regionale bedrijven die baat hebben bij een betere bereikbaarheid.

Is het dan alleen maar de goed nieuws show vandaag?

Natuurlijk, er zijn ook zorgen. Bijvoorbeeld over het toenemende verkeer op de A7. Deze snelweg staat ook genoemd in het Regeerakkoord als knelpunt dat met extra investeringen aangepakt gaat worden.

Samen met de regionale overheden hebben we vorige week een principe besluit genomen. In de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn gaan we gezamenlijk de financiering bijeen brengen om tot oplossingen voor de A7 en A8 te komen. Ook hier geldt: ‘Waar een wil is, is een weg.’

Dames en heren,

Nu die economie gelukkig weer groeit en bloeit, moeten we onze infrastructuur van wereldklasse in topconditie houden. Want het is druk op de weg. Steeds meer mensen willen van A naar B. Dat geeft files, volle treinen, drukke fietspaden.

Ik doe er alles aan om de files te beperken. Tot 2030 geven we bijna 20 miljard uit aan onze infrastructuur. We leggen de komende jaren 1000 kilometer nieuwe wegen aan.

In Noord-Holland is het echt werk in uitvoering de komende tijd om de economie ruim baan te geven. Natuurlijk met het grootste wegproject Schiphol Amsterdam Almere. En deze maand heb ik bijvoorbeeld ook de startbeslissing Rottepolderplein genomen. Ook zo’n beruchte evergreen uit de filemeldingen.

Of kijk naar het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Rijk en regio hebben afgesproken elk 9 miljoen in slimmer en schone mobiliteit te investeren in deze regio.

Behalve extra wegen heb ik ook een korte termijn file aanpak. Denk daarbij aan de extra bergingsteams die de weg na een ongeluk sneller vrijmaken. Of de inzet van meer weginspecteurs die ongelukken moeten voorkomen.

Deze ruim 250 mannen en vrouwen van Rijkswaterstaat bieden hulp bij incidenten op de snelweg. Zoals weginspecteur Wim Grevenstuk die al 34 jaar met grote betrokkenheid zijn soms heftige werk doet. U zou zijn blog op de site van RWS eens moeten lezen. Hij en zijn collega’s doen echt prachtig werk. Belangrijker werk dan een minister zou ik bijna willen zeggen. Ze werken dag en nacht voor onze veiligheid. En ook voor een goede doorstroming van het verkeer bij incidenten.

1 op de 5 files ontstaat tenslotte door verkeersongelukken. Weginspecteurs leiden onder andere het verkeer met volg- en stoptekens om incidenten  heen. Zo kunnen hulpdiensten en bergers veilig hun werk doen.

Behalve dat Wim nieuwe collega’s krijgt gaan we ook bestaande spitstroken opwaarderen naar gewone rijstroken. Of doet Rijkswaterstaat de spitsstrook bij drukte langer open met behulp slimme camera’s. Daarnaast stimuleren we mensen en bedrijven minder vaak voor de auto te kiezen of buiten de spits te reizen.

Kortom, ik trek alles uit de kast om Nederland van de handrem te krijgen en veilig en vlot van A naar B te laten reizen.  

Tot slot.

De N23 is 42 kilometer lang. Net zo lang als een marathon.

Ik kan me voorstellen dat voor veel mensen dit project net zo’n grote inspanning is geweest als het lopen van een marathon. Dat geldt voor de bestuurders in de stadhuizen, de bouwers achter de tekentafel en met hun poten in de modder en uiteraard de bewoners die de onvermijdelijke bouwhinder ondergingen.

Maar vandaag smaakt u allen het zoet van de overwinning. De finish is bereikt. Of zoals een nieuwsblad schreef:  'Hoe de Westfrisiaweg na een stormachtig begin soepeltjes de eindstreep nadert.’ En dat is een prestatie van formaat waar u allen supertrots op mag zijn!

Dank u wel.

Publicaties