Beslisnota bij Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
 • Ziekten en behandelingen
 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Beroepsonderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Gezin en kinderen
 • Inrichting van de overheid
Documentsoort
 • Beleidsnota
 • Beslisnota
Publicatiedatum 02-02-2023
Documentdatum 17-10-2022
Onderwerp
 • Coronavirus COVID-19
 • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
 • Kinderopvang
 • Wet open overheid (Woo)

Publicaties

 • Publicatie op open.overheid.nl

  Bestand: beslisnota-bij-reactie-op-vragen-schriftelijk-overleg-covid-19-onderwijs-en-kinderopvang-woo-verzoek-en-wrr-rapport-coronascenario-s-doordacht.pdf