Besluit op Wob-verzoek over de beslissing tot overheveling van immunoglobulines en TNF-alfaremmers

Omschrijving

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over  de beslissing tot overheveling van immunoglobulines en de beslissing tot overheveling van TNF-alfaremmers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 04-02-2020
Documentdatum 10-01-2020
Onderwerp Medische hulpmiddelen en technologie

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: Bijlagen bij besluit Wob-verzoek over de beslissing tot overheveling van immunoglobulines en TNF-alfaremmers.pdf