Afschrift brief aan OvV met reactie op aanbevelingen flatbrand Arnhem

Omschrijving

Afschrift van de brief die door minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) werd verzonden aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) met een reactie op de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport ‘Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid’.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 11-02-2022
Documentdatum 10-02-2022
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties