Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds 2019-2021

Omschrijving

Het Mensenrechtenfonds is bedoeld voor subsidieverstrekking aan organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd. Dit document beschrijft het subsidiebeleidskader voor het Mensenrechtenfonds 2019-2021. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het tijdpad, de selectiecriteria en het selectieproces, en de formele vereisten aan de aanvraag.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Rechten en vrijheden
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 29-03-2019
Documentdatum 29-03-2019
Onderwerp Mensenrechten

Publicaties