Beslisnota bij Kamerbrief met 3e rapportage voortgang uitvoering moties over afhandeling POK

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met 3e rapportage voortgang uitvoering moties over afhandeling POK (PDF | 2 pagina's | 84 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 10-02-2023
Documentdatum 09-02-2023
Onderwerp Kinderopvangtoeslag

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-kamerbrief-aanbieding-derde-voortgangsrapportage-uitvoering-motie-marijnissen-cs-en-klaver-cs.pdf