Instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 14-11-2018
Documentdatum 14-11-2018
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties