Beantwoording vragen over de VN-conferentie over het wereldzeeënverdrag

Omschrijving

Minister Hoekstra (BZ) beantwoordt vragen over de VNconferentie over het wereldzeeënverdrag. Deze vragen zijn van de Kamerleden Wassenberg en Teunissen (Partij voor de Dieren).

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Scheepvaart
  • Klimaatverandering
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 21-06-2022
Documentdatum 20-06-2022
Onderwerp
  • Natuur en biodiversiteit
  • Scheepvaart en havens

Publicaties