Besluit op Wob-verzoek over adoptieprocedures na aardbeving Haïti 2010

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de adoptieprocedures van kinderen die na de aardbeving in Haïti In 2010 naar Nederland kwamen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 06-06-2019
Documentdatum 06-06-2019
Onderwerp Adoptie

Publicaties