Besluit op WOB verzoek inzake adopties uit Indonesië in de jaren 1974 – 1984

Omschrijving

Op 8 januari 2019 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op adopties uit Indonesië in de jaren 1974 – 1984. Het besluit en de bijlagen daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.”

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 11-01-2019
Documentdatum 08-01-2019
Onderwerp Adoptie

Publicaties