Bestuurskosten ministerie van Defensie december 2022

Omschrijving

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens de bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Defensie.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Onbekend thema
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 02-02-2023
Documentdatum 02-02-2023

Publicaties