Aandachtspunten en actuele ontwikkelingen Wmo 2015

Omschrijving

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan College van Burgemeesters en Wethouders over aandachtspunten en actuele ontwikkelingen Wmo 2015.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ouderenzorg
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 01-12-2015
Documentdatum 01-12-2015
Onderwerp Zorg en ondersteuning thuis

Publicaties