Wijziging pensioenwet

Omschrijving

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de inrichting en het beheer van het pensioenregister.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 12-12-2010
Documentdatum 13-12-2010
Onderwerp Pensioen

Publicaties