Aangepast Nederlands nationaal kader voor het tijdelijk verlenen van beperkte steunbedragen

Omschrijving

Nederland is van mening dat de financiële crisis haar gehele reële economie negatief beïnvloedt, zowel op nationaal als lokaal niveau. Met deze notificatie denkt Nederland maatregelen te kunnen treffen die bijdragen aan het herstel van haar reële economie. 

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Inkoop en beheer
  • Markttoezicht
Documentsoort Ministeriële regeling
Geldig van 28-02-2011
Document creatiedatum 01-03-2011
Onderwerp
  • Staatssteun
  • Kredietcrisis

Publicaties