Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw over beperking borging

Omschrijving

Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 26-11-2012
Documentdatum 26-11-2012
Onderwerp Woningcorporaties

Publicaties