Allocatie professionals in de curatieve zorg

Omschrijving

Dit rapport is een verkenning naar de verhouding tussen overige kosten en professionals binnen de curatieve zorg. Overige kosten verwijzen hierbij naar alle kosten binnen de curatieve zorg met uitzondering van de personeelskosten voor de professionals. Professionals zijn werknemers die over speciale kwalificaties beschikken om een taak in het primaire proces uit te voeren, zoals verpleegkundigen en medici (specialisten of huisartsen).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Zorginstellingen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 01-05-2015
Documentdatum 01-05-2015
Onderwerp Personeel in de zorg

Publicaties