Bijlagen besluit Wob-verzoek controle uitwonendenbeurs

Omschrijving

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is op 15 april 2013 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft een overzicht van alle (interne) beleidsregels/instructies of documenten van dergelijke aard met betrekking tot de selectie en feitelijke uitvoering van huisbezoeken in verband met controle op de rechtmatigheid van een uitwonendenbeurs. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 24-06-2013
Documentdatum 03-10-2013

Publicaties