Nota inzake IAO-Aanbeveling betreffende HIV/AIDS and the world of work 2010

Omschrijving

Nota inzake IAO-Aanbeveling betreffende HIV/AIDS and the world of work 2010 (Aanbeveling nr. 200, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar negen en negentigste zitting); Genève, juni 2010.  In de aanbeveling is onder meer opgenomen dat een hiv-test geen onderdeel mag uitmaken van de selectieprocedure.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 01-09-2011
Documentdatum 01-09-2011
Onderwerp Gelijke behandeling op het werk

Publicaties