Kamerbrief over de waarborgfunctie van het Koninkrijk

Omschrijving

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de waarborgfunctie van het Koninkrijk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 27-11-2013
Documentdatum 26-11-2013
Onderwerp Grondwet en Statuut

Publicaties