Besluit Harmonisering en modernisering rechtspositie politieke ambtsdragers waterschappen

Omschrijving

Circulaire over de harmonisering en modernisering van de rechtspositie voor politieke ambtsdragers bij waterschappen. 

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Water
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 30-06-2014
Documentdatum 01-07-2014
Onderwerp Waterschappen

Publicaties