Neonicotinoiden en sterfte van bijenvolken: causaal verband?

Omschrijving

De onderzoeksopdracht aan Wageningen UR voor het literatuuronderzoek ‘Neonicotinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken’.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 15-05-2012
Documentdatum 16-05-2012
Onderwerp Dierziekten

Publicaties