Besluit vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Criminaliteit
  • Criminaliteit
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 18-03-2013
Documentdatum 18-03-2013
Onderwerp
  • Kindermishandeling
  • Huiselijk geweld

Publicaties