Jaarwerkprogramma Inspectie Jeugdzorg 2011

Omschrijving

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte geeft het kabinet aan dat zij de wijze waarop de jeugdzorg is georganiseerd de komende jaren wezenlijk gaat veranderen. Er komt meer nadruk op preventie en alle taken op het gebied van jeugdzorg worden gefaseerd overgeheveld naar de (samenwerkende) gemeenten. De plannen worden in 2011 verder uitgewerkt. In het Jaarwerkprogramma 2011 heeft de Inspectie Jeugzorg toezichtprojecten opgenomen die inspelen op deze stelselwijziging. De meeste wijzigingen worden pas in 2014 doorgevoerd en zullen als toezichtproject daarom pas terugkomen in de komende jaarwerkprogramma’s van de inspectie.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Onbekend thema
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 10-02-2011
Documentdatum 01-02-2011

Publicaties