Bijlage III bij Wob-verzoek over Q-koorts

Omschrijving

Correspondentie over Q-koorts tussen het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). 

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 22-07-2012
Documentdatum 23-07-2012

Publicaties