Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (verslagjaar 2015)

Omschrijving

Iv3 informatievoorschrift voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voor verslagjaar 2015.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 26-11-2014
Documentdatum 13-11-2014
Onderwerp
  • Financiën gemeenten en provincies
  • Gemeenten

Publicaties