Waarborgfunctie Koninkrijk

Omschrijving

Nota over de visie van het kabinet over het waarborgen van rechten en vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijk bestuur in het Koninkrijk der Nederlanden. 

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 15-07-2011
Documentdatum 15-07-2011
Onderwerp Rijksoverheid

Publicaties