Nota naar aanleiding van het verslag voorstel kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers

Omschrijving

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers.  

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 09-05-2016
Documentdatum 10-05-2016
Onderwerp Bijzondere voertuigen

Publicaties