Jaarverslag 2016 Staatsbosbeheer

Omschrijving

Het jaarverslag beschrijft de resultaten die Staatsbosbeheer heeft behaald in 2016.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 09-05-2017
Documentdatum 01-04-2016
Onderwerp Natuur en biodiversiteit

Publicaties