Bijlage 1 Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2010

Omschrijving

Het Sectorbeeld realisaties 2010 maakt duidelijk dat het in financiƫle zin in de corporatiesector in 2010 over het algemeen goed is gegaan. Het eigen vermogen en de solvabiliteit zijn toegenomen in vergelijking met 2009, ondanks mindere resultaten bij nieuwbouw voor verkoop en afboekingen op grondposities.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 12-01-2012
Documentdatum 23-11-2011
Onderwerp Woningcorporaties

Publicaties