Jaarverslag 2013 Inspectie van het Onderwijs

Omschrijving

In dit jaarverslag over het jaar 2013 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht op het onderwijs. En over het financieel beheer van de Inspectie.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Overheidsfinanciën
  • Hoger onderwijs
  • Beroepsonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 15-04-2014
Documentdatum 16-04-2014
Onderwerp
  • Financiering onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Publicaties