Ontwerpbesluit financieel beheer politie

Omschrijving

Ontwerpbesluit met regels over het financieel beheer van de politie (Besluit financieel beheer politie).

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Veiligheid
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 14-11-2014
Documentdatum 13-11-2014
Onderwerp Politie

Publicaties