Aanbiedingsbrief bij afschrift kwartaalbrief uitvoering Wmo 2015

Omschrijving

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de TWeede Kamer een afschrift van de kwartaalbrief aan alle colleges van Burgemeesters en Wethouders over de uitvoering van de Wmo 2015.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ouderenzorg
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 01-12-2015
Documentdatum 01-12-2015
Onderwerp Zorg en ondersteuning thuis

Publicaties